Undervisning og vejledning for unge og voksne

Pr. 1. august 2019 ændres uddannelsesretningen fra "Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne" til "Undervisning og vejledning for unge og voksne".

Uddannelsen kvalificerer dig til at indgå i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) eller læsevejledning i ungdomsuddannelserne. Du skal selvstændigt kunne identificere, vurdere, undervise og vejlede unge og voksne inden for rammerne af voksenuddannelse (FVU og OBU) og/eller ungdomsuddannelse.

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Moduler

Forår 2021

 • Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

  Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  På modulet arbejdes der med voksnes regnemetoder og strategianvendelser til løsning af matematiske problemstillinger og sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring.

  Nummer:
  211640221
 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

  Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Gennem modulet får den studerende redskaber til at afdække skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne, viden om dansk skriftsprogs indretning, bl.a.

  Nummer:
  211021221
 • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

  Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplom

  Nummer:
  211023221
 • Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Gennem modulet får den studerende redskaber til at undervise ordblinde unge og voksne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om ordblindhed og didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning.

  Nummer:
  211644221
 • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Gennem modulet får studerende redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning.

  Nummer:
  211025221
 • Modul 7: Læse- og skriveteknologi

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Læringsmål

  Den studerende

  Nummer:
  211646221
 • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplom

  Nummer:
  211682221
 • Afgangsprojekt PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

  Nummer:
  211647221
 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Faget FVU-digital udbydes som et virksomhedsrettet FVU-fag, der retter sig mod voksne der har behov for at styrke deres basale digitale færdigheder i forbindelse med deres jobfunktion.

  Nummer:
  211684221

Efterår 2021

 • Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne

  Tirsdag d. 7. september 2021 til Lørdag d. 29. januar 2022
  Beskrivelse

  På modulet er der fokus på voksnes læreprocesser, forskellige evalueringsmetoder, kvalitet og relevans af forskellige læremidler og de formelle rammer for FVU-matematik.

  Nummer:
  213639221

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00