Undervisning og vejledning for unge og voksne

Pr. 1. august 2019 ændres uddannelsesretningen fra "Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne" til "Undervisning og vejledning for unge og voksne".

Uddannelsen kvalificerer dig til at indgå i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) eller læsevejledning i ungdomsuddannelserne. Du skal selvstændigt kunne identificere, vurdere, undervise og vejlede unge og voksne inden for rammerne af voksenuddannelse (FVU og OBU) og/eller ungdomsuddannelse.

FVU-matematiklærer, FVU-læselærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer.

Moduler

Forår 2020

 • Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne - FVU

  Onsdag d. 5. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  På modulet arbejdes der med voksnes regnemetoder og strategianvendelser til løsning af matematiske problemstillinger og sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring.

  Nummer:
  201640171
 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning FULDTEGNET

  Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  Modul 3 i PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

  Nummer:
  201021171
 • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

  Onsdag d. 5. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  Den studerende tilegner sig færdigheder i at trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere voksenundervisning i læsning og kommer i løbet af modulet til at reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, ra

  Nummer:
  201023171
 • Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

  Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning skal tages inden du starter på modul 5.

  Nummer:
  201644171
 • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

  Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  Den studerende får redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning.

  Nummer:
  201645171
 • Modul 7: Læse- og skriveteknologi

  Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Læringsmål

  Den studerende:

  Nummer:
  201646171
 • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder

  Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020
  Beskrivelse

  Modul 8 i PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne.

  Nummer:
  201643171

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00