Praktikvejleder til læreruddannelsen

I aftalen om ny læreruddannelse fremgår det, at alle skoler skal have mindst én uddannet praktikvejleder.

Praktik er en krumtap i læreruddannelsen, og praktikvejlederen spiller en afgørende rolle for de studerendes udbytte af praktikken. Derfor er uddannede praktikvejledere en vigtig nøgle til at løfte kvaliteten af praktikken. Uddannede praktikvejledere udgør desuden ikke kun en vigtig ressource for skolen som uddannelsessted og for koblingen mellem teori og praksis. Deres kompetencer kan også bringes i spil på andre områder af skolens udvikling gennem samtale og samarbejde med kolleger.

Praktikvejleder til læreruddannelsen er et fælles valgfrit modul fra den pædagogiske diplomuddannelse, som kvalificerer til at varetage rollen som praktikvejleder på skolen.

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00