Læsevejledning i grundskolen

Opnå kompetencer i læsevejledning og formidling af viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Uddannelsens målgruppe er lærere med mindst to års undervisningserfaring i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen, samt dansklærere og børnehaveklasselærere, der ønsker at opkvalificere deres viden om læse- og skriveudvikling i indskolingen.

Uddannelsen som læsevejleder i grundskolen indeholder tre faglige moduler:

 • Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
  (modul 1 skal gennemføres før modul 2 og 3)
 • Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
 • Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Når du har gennemført modul 1, 2 og 3 har du ret til at anvende betegnelsen Læsevejleder i grundskolen.

Hvis du ønsker at gennemføre en hel pædagogisk diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen, skal du ud over de ovennævnte tre faglige moduler, gennemføre tre obligatoriske moduler: "Pædagogisk viden og forskning", "Undersøgelse af pædagogisk praksis" og "Afgangsprojektet i læsevejledning i grundskolen". Dermed får du ret til at kalde dig PD i Læsevejledning i grundskolen.

Rækkefølge

Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse er det første modul på PD i Læsevejledning i grundskolen, og skal gennemføres før de to andre faglige moduler. Modulet kan også fungere som en generel indføring i forudsætninger for læsning, læse- og skriveudvikling og undervisning i læsning og skrivning.

Moduler

Efterår 2019

 • Afgangsprojekt PD i Læsevejledning i grundskolen

  Søndag d. 1. september 2019 til Mandag d. 30. december 2019
  Beskrivelse

  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point. Afgangsprojektets emne

  Nummer:
  295604
 • Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

  Mandag d. 2. september 2019 til Fredag d. 31. januar 2020
  Beskrivelse

  Modulet er det tredje på PD Læsevejledning i grundskolen og tager afsæt i forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og interventionstiltag.

  Nummer:
  295603
 • Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

  Torsdag d. 5. september 2019 til Torsdag d. 30. januar 2020
  Beskrivelse

  Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og til funktionen som ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning.

  Nummer:
  295601

Forår 2020

 • Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

  Torsdag d. 30. januar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020
  Beskrivelse

  Modulet er det andet på PD Læsevejledning i grundskolen.

  Nummer:
  105602
 • Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

  Tirsdag d. 4. februar 2020 til Lørdag d. 20. juni 2020
  Beskrivelse

  Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og til funktionen som ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning.

  Nummer:
  105601

Ansøgningsfrist til foråret 2019