Læsevejledning i grundskolen

Opnå kompetencer i læsevejledning og formidling af viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Uddannelsens målgruppe er lærere med mindst to års undervisningserfaring i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen, samt dansklærere og børnehaveklasselærere, der ønsker at opkvalificere deres viden om læse- og skriveudvikling i indskolingen.

Uddannelsen som læsevejleder i grundskolen indeholder tre faglige moduler:

 • Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
  (modul 1 skal gennemføres før modul 2 og 3)
 • Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
 • Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Når du har gennemført modul 1, 2 og 3 har du ret til at anvende betegnelsen Læsevejleder i grundskolen.

Hvis du ønsker at gennemføre en hel pædagogisk diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen, skal du ud over de ovennævnte tre faglige moduler, gennemføre tre obligatoriske moduler: "Pædagogisk viden og forskning", "Undersøgelse af pædagogisk praksis" og "Afgangsprojektet i læsevejledning i grundskolen". Dermed får du ret til at kalde dig PD i Læsevejledning i grundskolen.

Rækkefølge

Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse er det første modul på PD i Læsevejledning i grundskolen, og skal gennemføres før de to andre faglige moduler. Modulet kan også fungere som en generel indføring i forudsætninger for læsning, læse- og skriveudvikling og undervisning i læsning og skrivning.

Moduler

Forår 2021

 • Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

  Tirsdag d. 2. februar 2021 til Tirsdag d. 29. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen og til funktionen som ordblindelærer i grundskolen. Det fungerer som en generel indføring i teori om læsning og skrivning.

  Nummer:
  211630221
 • Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Torsdag d. 24. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet er det andet på PD Læsevejledning i grundskolen.

  Nummer:
  211631221
 • Afgangsprojekt PD i Læsevejledning i grundskolen

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point. Afgangsprojektets emne

  Nummer:
  211633221

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00