Interkulturel pædagogik

Interkulturel kompetence og dannelse er nødvendige forudsætninger for alle børn og unge, der vokser op i Danmark i dag. 

Lighed forstået som kulturel ensartethed er ikke et ideal i et samfund præget af globalisering og kulturel kompleksitet. Så hvordan udvikler og træner vi alle børns og unges evne til at anerkende og håndtere forskellighed som et menneskeligt og samfundsmæssigt vilkår og en dynamisk ressource i et demokratisk samfund? Hvordan arbejder vi med inkluderende fællesskaber med både minoritetsbørn og majoritetsbørn i skole og institution?      

En forudsætning er, at de professionelle, som er ansvarlige for børns og unges dannelse, selv er kyndige interkulturelle praktikere og kan reflektere over hvilke kulturelle kategoriserings- og differentieringsformer, som skabes gennem de institutionelle tænke- og handlemåder, og hvilken betydning det har for børn og unges udviklings- og læreprocesser.

På baggrund af teoretisk viden om interkulturel pædagogik, dannelse og kompetence arbejder vi på alle modulerne med forskellige metodiske tilgange i forhold til deltagernes praksis.

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00