Opbygning af en pædagogisk diplomuddannelse

En pædagogisk diplomuddannelse består af tre obligatoriske moduler og tre valgfrie moduler:

Obligatorisk modul Obligatorisk modul Valgfrit
modul
Valgfrit modul Valgfrit modul Obligatorisk modul
Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) Undersøgelse af pædagogisk praksis
(5 ECTS)
Retningsspecifikt modul
(2x5 eller 1x10 ECTS)
Retningsspecifikt modul
(2x5 eller 10 ECTS)
Valgfrit eller retningsspecifikt modul
(2x5 eller 10 ECTS)
Afgangsprojektet
(15 ECTS)

Hvis du ønsker at få diplom i én uddannelsesretning (fx PD i Psykologi), så skal to af dine tre valgfrie moduler (i alt 20 ECTS-point) høre under den pågældende uddannelsesretning. De sidste 10 ECTS-point kan du frit vælge mellem alle diplomuddannelsers moduler, også inden for andre diplomuddannelsers fagområder.

Hvis du ønsker at få diplom uden uddannelsesretning, kan du frit vælge dine tre valgfrie moduler (i alt 30 ECTS-point) mellem alle valgfrie moduler på de pædagogiske diplomuddannelser. Ud af de 30 ECTS-point har du desuden mulighed for at vælge moduler på op til 15 ECTS-point fra andre diplomuddannelsers fagområder.

Rækkefølgen af moduler er valgfri, dog skal Afgangsprojektet afslutte uddannelsen, og kan først afsluttes, når alle uddannelsens øvrige prøver er bestået.