Bevægelsesvejleder

Bevægelsesvejlederuddannelsen retter sig mod lærere, pædagoger og andre personer med relevante kompetencer som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere med interesse for:

 • Bevægelse og læring i et didaktisk perspektiv med særligt blik for fysisk aktivitets indvirkning på læring og motivation i kulturelle og institutionelle sammenhænge
 • Bevægelse, sundhed, trivsel og inkluderende læringsmiljøer

Bevægelsesvejlederuddannelsen kvalificerer til at udvikle, rådgive, koordinere og lede arbejdet med implementering af bevægelse i skolens og institutionens hverdagspædagogiske praksis.

Uddannelsen består af tre fagmoduler:

 • Bevægelse, trivsel og sundhed, 10 ECTS-point 
 • Faglig vejledning i skolen, 10 ECTS-point 
 • Bevægelse og læring, 10 ECTS-point 

For at opnå uddannelsesretningen Bevægelsesvejleder skal alle tre fagmoduler indgå.

Derudover består uddannelsen af de tre obligatoriske moduler ”Undersøgelse af pædagogisk praksis”, ”Pædagogisk viden og forskning” og ”Afgangsprojektet”.

Moduler

Forår 2021

 • Faglig vejledning i skolen - bevægelsesvejledere

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet omfatter teori og praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange samt vejlednings- og evalueringsteori.

  Nummer:
  211729225
 • Faglig vejledning i skolen - bevægelsesvejledere, online forløb

  Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Modulet omfatter teori og praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange samt vejlednings- og evalueringsteori.

  Nummer:
  211729005
 • Afgangsprojekt Bevægelsesvejleder

  Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021
  Beskrivelse

  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

  Nummer:
  211745221

Er jeg optaget?

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00