Pædagogisk diplomuddannelse

De pædagogiske diplomuddannelser er kompetencegivende videregående uddannelser, der henvender sig til lærere, pædagoger og andre med tilsvarende relevant uddannelse. De pædagogiske diplomuddannelser består af en række forskellige faglige uddannelsesretninger, der alle har en fælles opbygning og niveau. Se oversigten nedenfor.

En pædagogisk diplomuddannelse er en kompetencegivende videregående uddannelse, der er normeret til 60 ECTS-point, svarende til ét års studium. Du vælger selv, om du vil gennemføre uddannelsen på deltid med typisk ét modul pr. semester, eller på heltid.

Klik på uddannelsesretningerne ovenfor for at læse mere om den pågældende retning.

Kontakt

Fælles valgfrie moduler PD

Ansøgningsfrist PD