Parat til ledelse

Er du fremtidens leder? Gør dig klar på ’Parat til ledelse’ – et nyt uddannelsesforløb, der er særligt målrettet dig, der gerne vil være leder eller ønsker at afklare, om det er den vej, du skal gå.

I uddannelsesforløbet stiller vi skarpt på  lederens roller og opgaver, og hvilke betydninger lederens personlige og professionelle valg og opmærksomheder har i forhold til at skabe og understøtte gode samarbejder om organisationens opgaver.

I foråret 2020 udbyder vi "Det personlige lederskab og forandring", og du kan tilmelde dig her:

Forløbet ’Parat til ledelse’ består af to moduler: "Det personlige lederskab og forandring" fra diplomuddannelsen i ledelse (10 ECTS-point) og enten "Ledelse af forandringsprocesser" eller "Projektledelse". De to sidstnævnte moduler er fra uddannelsesretningen 'Projektledelse og organisationsudvikling' på den pædagogiske diplomuddannelse.

Gennem uddannelsen arbejder vi både teoretisk og praksisnært.  og du gennemfører undervejs i modulet prøvehandlinger i dit nuværende arbejde. På den måde indhenter du og de andre studerende på holdet erfaringer med specifikke ledelsesopgaver i forløbet. Derfor opfordrer vi dig til at tale med din leder om, hvordan dette kan blive muligt.

På "Det personlige lederskab og forandring" på 'Parat til ledelse' er der individuel coaching midtvejs og i slutningen af modulet. Formålet med coachingen er at støtte din proces og afklaring i forhold til at blive leder, ved at får du mulighed for at reflektere over tematikker og spørgsmål, som optager dig. Med "Parat til ledelse" får du:

  • viden og kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i en organisation.
  • mulighed for at gennemgå forandringen fra medarbejder til leder.
  • coaching på din faglige og personlige udvikling.
  • viden om dine personlige og professionelle styrker og opmærksomheder i et ledelsesperspektiv.
  • et netværk af andre kommende ledere, som du kan sparre med.
  • et forløb, der er kompetencegivende til diplomuddannelsen i ledelse eller de pædagogiske diplomuddannelser.

Udbud

I foråret 2020 udbyder vi:

Opbygning

Efter forløbet ”Parat til ledelse" kan du vælge at fuldføre enten diplomuddannelsen i ledelse eller en pædagogisk diplomuddannelse, fx inden for uddannelsesretningen Projektledelse og organisationsudvikling.

Parat til ledelse

Målgruppe

Forløbet er rettet mod medarbejdere, der er i overvejelser om at blive ledere. Det kan være medarbejdere, der arbejder som fx projektledere, ressourcepersoner eller koordinatorer eller medarbejdere, der har lyst til at kaste sig over ledelsesarbejdet.

Største skridt har været at sige det højt

Vi har mange års erfaring med talentudvikling. Tidligere har vi bl.a. samarbejdet med VIA og COK om et landsdækkende ledertalentudviklingsforløb. Du kan læse mere om forløbet og deltagernes oplevelse af at være ledertalent i denne Plenum-artikel: