Håndværk og design / Sløjd

UCC har en særlig, regional forpligtelse til at udbyde "Almen uddannelse i sløjd", som er en efteruddannelse til lærere, pædagoger og andre, der skal undervise i faget "Håndværk og design" i folkeskolen. Uddannelsen er ikke en diplomuddannelse, men udbydes med sin egen bekendtgørelse (se boksen i højre side).

Formål

Formålet med Almen uddannelse i sløjd er at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd.

De studerende skal: 

 • tilegne sig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer
 • blive i stand til også at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge
 • tilegne sig indsigt i fagets didaktik
 • blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dem i stand til at udvikle sig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår
 • opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund

Opbygning

Uddannelsen består af seks enkeltfag med hver 60 timers undervisning. Det sidste, afsluttende enkeltfag er et projekt, som afsluttes med en praktisk og en mundtlig prøve.

Enkeltfag:

 • Sikkerhed i værkstedet
 • Håndværk og design i praksis
 • Håndværkets teknikker
 • Understøttende læring og undervisning
 • Kultur, teknik og design
 • Eksamensprojekt og eksamen

"Sikkerhed i værkstedet" er obligatorisk for undervisere, der benytter sløjdlokalets maskiner i forbindelse med undervisning. "Sikkerhed i værkstedet" udbydes fire gang årligt.
I efteråret 2018 er "Sikkerhed i værkstedet" overtegnet på alle de udbudte tidspunkter, men vi udbyder det igen i foråret 2019. Se nedenfor under 'Udbud'.

Adgangskrav

Uddannelsen forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde. Når du har tilmeldt dig kurset, bliver du bedt om at dokumentere, at du opfylder adgangskravet.

Udbud

Der er desværre ikke flere ledige pladser på "Sikkerhed i værkstedet" i efteråret 2018.

I foråret 2019 udbyder vi følgende enkeltfag: