Håndværk og design / Sløjd

Københavns Professionshøjskole har en særlig, regional forpligtelse til at udbyde "Almen uddannelse i sløjd", som er en efteruddannelse til lærere, pædagoger og andre, der skal undervise i faget "Håndværk og design" i folkeskolen. Uddannelsen er ikke en diplomuddannelse, men udbydes med sin egen bekendtgørelse (se boksen i højre side).

Formål

Formålet med Almen uddannelse i sløjd er at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd.

De studerende skal: 

 • tilegne sig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer
 • blive i stand til også at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge
 • tilegne sig indsigt i fagets didaktik
 • blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dem i stand til at udvikle sig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår
 • opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund

Opbygning

Uddannelsen består af fem kurser med hver 60 timers undervisning og et afsluttende eksamensprojekt. Det sidste, afsluttende projekt bedømmes på baggrund af en praktisk og en mundtlig prøve. Det er en forudsætning for at tilmelde sig eksamensprojektet, at man har gennemført de fem forudgående kurser.

Enkeltfag:

 • Sikkerhed i værkstedet
 • Håndværkets teknikker
 • Design i praksis
 • Understøttende læring og undervisning
 • Kultur, teknik og design
 • Eksamensprojekt og eksamen

"Sikkerhed i værkstedet" er obligatorisk for undervisere, der benytter sløjdlokalets maskiner i forbindelse med undervisning. "Sikkerhed i værkstedet" udbydes fire gang årligt.

Udbud i foråret 2021

Adgangskrav

Uddannelsen forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde. Når du har tilmeldt dig kurset, bliver du bedt om at dokumentere, at du opfylder adgangskravet.