Overgang til ny studieordning

1. august 2018 træder en ny studieordning på diplomuddannelsen i ledelse i kraft. Hvad betyder det for dig, hvis du er startet på uddannelsen før 1. august 2018?

En af de væsentligste ændringer i den nye studieordning for diplomuddannelsen i ledelse, som træder i kraft 1. august 2018, er at de seks obligatoriske moduler på hver 5 ECTS-point erstattes af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point:

Det personlige lederskab og forandring erstatter Det personlige lederskab 1: LederkommunikationDet personlige lederskab 2: Professionelt lederskab
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
erstatter Ledelse og medarbejdere 1: Den professionelle relationLedelse og medarbejdere 2: Læring og kompetenceudvikling
Organisation, udvikling og samskabelse erstatter Ledelse og organisation 1: Organisation og processerLedelse og organisation 2: Styring og strategi

Studerende som har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger kan overgå til den nye studieordning med studieordningens ikrafttræden.

Gennemførte obligatoriske moduler meriteres ind i den nye studieordning:

Gennemførte moduler Merit til
Det personlige lederskab 1: Lederkommunikation + 
Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab
Det personlige lederskab og forandring
Ledelse og medarbejdere 1: Den professionelle relation + 
Ledelse og medarbejdere 2: Læring og kompetenceudvikling
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
Ledelse og organisation 1: Organisation og processer + 
Ledelse og organisation 2: Styring og strategi
Organisation, udvikling og samskabelse

Hvis du mangler noget...

Du vil naturligvis stadig have mulighed for at gøre din uddannelse færdig, selvom du mangler et gammelt 5 ECTS-point-modul. Du skal tilmelde dig de nye 10 ECTS-point-moduler, og derefter deltage i undervisningen på udvalgte dage efter aftale og afslutte med den 5 ECTS-point-eksamen, som du mangler.