Opbygning af diplomuddannelsen i ledelse

Uddannelsen kan enten gennemføres uden uddannelsesretning eller med en af de to uddannelsesretninger, Sundhedsledelse og Skoleledelse.

Diplomuddannelse i ledelse uden uddannelsesretning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler á 10 ECTS-point, der er fælles for alle studerende uanset uddannelsesretning, i alt 30 ECTS-point.

Desuden omfatter uddannelsen  valgfrie moduler, der for den enkelte studerende uden uddannelsesretning skal udgøre i alt 15 ECTS-point fordelt på tre valgmoduler à 5 ECTS-point. Den studerende uden uddannelsesretning kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Uddannelsen afsluttes med det obligatoriske modul Afgangsprojektet (15 ECTS-point).

Obligatorisk  modul Obligatorisk modul Obligatorisk modul Valgmodul Valgmodul Valgmodul Obligatorisk modul
Det personlige lederskab og forandring

10 ECTS
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

10 ECTS
Organisation, udvikling og samskabelse


10 ECTS
Valgmodul
5 ECTS
Valgmodul
5 ECTS
Valgmodul
5 ECTS
Afgangs-projekt15 ECTS

Diplomuddannelse i ledelse med uddannelsesretning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler á 10 ECTS-point, der er fælles for alle studerende uanset uddannelsesretning, i alt 30 ECTS-point. På uddannelsesretningerne Sundhedsledelse og Skoleledelse erstattes de valgfrie moduler af de retningsspecifikke moduler, der hører til retningen (jvf bilag 3 i studieordningen), i alt 15 ECTS point. På uddannelsesretningerne kan den studerende således ikke vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område. Uddannelsen afsluttes med det obligatoriske modul Afgangsprojektet (15 ECTS-point) inden for den uddannelsesretning, den studerende har valgt.

Obligatorisk  modul Obligatorisk modul Obligatorisk modul Valgmodul Valgmodul Valgmodul Obligatorisk modul
Det personlige lederskab og forandring

10 ECTS
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

10 ECTS
Organisation, udvikling og samskabelse


10 ECTS
Retningsspecifikt modul5 ECTS
Retningsspecifikt modul5 ECTS
Retningsspecifikt modul5 ECTS
Afgangsprojektet
15 ECTS

 

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00