Coaching på diplomuddannelsen i ledelse

Som studerende på diplomuddannelsen i ledelse på Campus Carlsberg har du mulighed for at få coaching. Coachingsamtalen tager udgangspunkt i netop det, der er vigtigt for dig.

Coaching kan fx hjælpe dig med at: 

 • bringe din nye viden i spil i dit job og din organisation
 • afklare egne udviklingsmuligheder i en arbejdsmæssig kontekst 
 • tackle ”life balance” mellem job, studie og privatliv
 • få indsigt i egne handlemuligheder i relation til en given udfordring.

Coaching organiseres individuelt eller i grupper med fx medstuderende eller kolleger.

Vi har et team af uddannede coaches, som har stor erfaring med at coache ledere og medarbejdere individuelt og i grupper. Vores coaches har stor erfaring inden for ledelse i offentlige organisationer og diplomuddannelsen som helhed. Gennem spørgsmål og aktiv lytning vil coachen invitere dig til at udforske dine måder at forstå og handle på i forhold til egen arbejdssituation, udfordringer, mål og ønsker for fremtiden.

Vores fælles etiske grundlag er karakteriseret ved at:

 • skabe meningsfuld udvikling for dig i forhold til de opgaver og det ansvar, du har i dit arbejde
 • hjælpe dig med at identificere handlemuligheder og praktisere dem
 • vi tager ansvar for det vi gør, uden at tage ansvaret fra andre
 • vi fører samtaler præget af gensidigt engagement, nærvær og anerkendelse
 • coaching er adskilt fra undervisning og vejledning, så din coach og din underviser aldrig er den samme.

Fælles for os er at:

 • vi tillægger sproget/valg af ord og fortællinger en særlig betydning i samtalen
 • vi tænker i relationer og sammenhænge, når vi arbejder med forskellige udfordringer 
 • vi udforsker flere perspektiver gennem refleksion og en tæt kobling til konkrete handlinger i praksis 

Coaching er meget mere end metode og teknik, derfor tillægger vi det ”personlige” møde mellem coach og fokusperson stor værdi.

Coaching foregår på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Priser for coaching 

Individuel coaching

3 x 1 times individuel coaching for diplomstuderende på Campus Carlsberg: 4.500 kr. ex. moms

3 x 1 times individuel coaching: 5.400 kr. ex. moms

Coaching på timebasis

1 x 1 times individuel coaching: 1.900 kr. ex. moms

Gruppecoaching

1 x 1,5 times gruppecoaching (2-4 personer): 3.370 kr. ex. moms