Sundhedsfaglig diplomuddannelse

De sundhedsfaglige diplomuddannelser (SD) er kompetencegivende videregående uddannelser, som er normeret til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i et år.

DET ER DESVÆRRE IKKE MULIGT AT TILMELDE SIG MODULER I PERIODEN 27. NOVEMBER TIL 12. DECEMBER 2018 PGA. DATABASESAMMENLÆGNING.

En sundhedsfaglig diplomuddannelse er en kompetencegivende videregående uddannelse, der henvender sig til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, jordemødre, bioanalytikere, pædagoger, socialarbejdere og andre sundhedsfaglige personalegrupper med mindst en kort videregående uddannelse og minimum to års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

En SD er normeret til 60 ECTS-point, svarende til ét års fuldtidsstudium. Du vælger selv, om du vil gennemføre uddannelsen på fuldtid eller på deltid med typisk et modul pr. semester. Under Opbygning af en SD kan du læse om, hvordan du sammensætter din SD, så den indfrier dine ønsker og behov for kompetenceudvikling.

Klik på fanebladene ovenfor for at se moduludbuddene i de forskellige kategorier. For et hurtigt overblik over samtlige moduler:

Enkelte moduler er rekvirerede af kommuner, men vi tilbyder også modulerne for alle andre. Hvis du ønsker at vide mere om muligheden for rekvirerede eller skræddersyede forløb til en kommune, en region eller i privat regi:

Kurser for social- og sundhedsassistenter

Vi tilbyder også kurser for social- og sundhedsassistenter om bl.a. demens og palliation.

Tilmelding lukker midlertidigt

Individuel studievejledning

Ansøgningsfrist SD