Didaktik og læreprocesser

Beskrivelse

Den studerende arbejder med temaer og problemstillinger som fører til kompetencer inden for pædagogisk virksomhed. Den studerende opnår kompetencer indenfor planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læreprocesser i såvel face-to-face læringsmiljøer og desuden et fokus på undervisning og læring i digitale læringsmiljøer. Modulet giver den studerende viden og færdigheder til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som planlægning, organisering, udvikling af opgaver inden for undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion.
I tæt samspil med praksis skal den studerende udbygge sine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over praksisnær pædagogisk virksomhed og kunne arbejde med udvikling af egen praksis. Modulet arbejder med temaer som:
- Unge og voksnes læreprocesser, undervisningsplanlægning i praksis og i relation til forskellige målgrupper, kommunikation og modstandsformer i læringsrummet. Derudover didaktisk teori og metode, forskellige læringskontekster og fokus på digitale medier i undervisning, vejledning og læreproces.

Læringsmål

Den studerende:
- kan facilitere læreprocesser med fokus på problemløsning og idéskabelse
- kan indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer
- kan facilitere unge og voksnes læreprocesser i et dannelsesperspektiv
- har viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis
- har indsigt i sammenhæng mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser
- kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser
- kan anvende og vurdere forskning og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis
- kan reflektere og udvikle undervisningsformer og metoder

Målgruppe

Voksenundervisere, uddannelseskonsulenter og uddannelsesplanlæggere indenfor undervisning af unge/voksne

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00
04.02.21, 11.02.21, 25.02.21, 18.03.21, 25.03.21, 08.04.21
Derudover to online workshops


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211597221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København