Det personlige lederskab og forandring - Parat til ledelse - Campus Carlsberg

Beskrivelse

Det personlige lederskab og forandringer er det første grundmodul i Diplom i ledelse, hvor dette modul særligt er tilrettelagt for dig, der er i overvejelser om at blive leder. Det betyder, at modulet også er et afklaringsforløb, hvor du i dialog med medstuderende og underviser diskuterer, reflekterer og forholder dig til forskellige ledelsesidentiteter samt relationelle og etiske dimensioner i lederrollen.
Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med en række teorier, strategier og metoder til belysning af det professionelle lederskab og lederskabets kommunikative dimensioner.
Hensigten er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske og kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af.

Læringsmål

Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab.
- Teorier og metoder om kommunikation ¿ og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis.
- Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til
egen ledelsespraksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab.
- Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

Kompetencer Det er målet, at den studerende kan:
- Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab.
- Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter.
- Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

Målgruppe

Parat til ledelse til dig, der er medarbejder, koordinator eller konsulent, som er i overvejelser om at blive leder.

Tid

Startdato torsdag den 22. august 2019 kl. 09.00-15.00.

Torsdag 22. august: Undervisning
Torsdag 29. august: Undervisning
Torsdag 05. september: Studie i netværksgrupper
Torsdag 19. september: Undervisning
Torsdag 26. september Studie i netværksgrupper - videnskabsteori (2 timer) Skriveværksted (1 time)
Torsdag 03. oktober: Undervisning
Mandag og tirsdag i uge 41: Coaching d. 07. og 08. oktober

Torsdag 24. oktober: Undervisning
Torsdag 31. oktober: Undervisning og studiestøttende aktivitet
Torsdag 07. november og fredag d. 08 november: Studie i netværksgrupper og vejledning ( kun deltagelse en af dagene)
Torsdag 14. november: Undervisning
Torsdag 21. november: Undervisning
Torsdag d. 28 november og fredag d. 29. november: Åben Vejledning og Studie i netværksgrupper ( kun deltagelse en af dagene)

Mandag d. 09 december: Opgaveaflevering

Eksamensdato: 16.12 + 17.12.2019

Mandag og tirsdag: Coaching d. 06.01 + 07.01.2020

Underviser Henrik Stockfleth Olsen og Rikke Lawsen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293614

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

15.700 kr.

Dato:

Torsdag d. 22. august 2019 til Tirsdag d. 7. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V