Det personlige lederskab og forandring - Parat til ledelse - Campus Carlsberg

Beskrivelse

Det personlige lederskab og forandringer er det første grundmodul på diplomuddannelsen i ledelse, hvor dette modul særligt er tilrettelagt for dig, der er i overvejelser om at blive leder. Det betyder, at modulet også er et afklaringsforløb, hvor du i dialog med medstuderende og underviser diskuterer, reflekterer og forholder dig til forskellige ledelsesidentiteter samt relationelle og etiske dimensioner i lederrollen.

Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med en række teorier, strategier og metoder til belysning af det professionelle lederskab og lederskabets kommunikative dimensioner.
Hensigten er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske og kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af.

Læringsmål

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab.
- Teorier og metoder om kommunikation - og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis.
- Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til
egen ledelsespraksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab.
- Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab.
- Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter.
- Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

Målgruppe

Parat til ledelse til dig, der er medarbejder, koordinator eller konsulent, som er i overvejelser om at blive leder.

Tid

Startdato torsdag den 30. januar 2020 kl. 9.00-15.00.

Torsdag 30. januar: Undervisning 1
Torsdag 6. februar: Undervisning 2
Torsdag 27. februar: Studiegruppedag
Torsdag 5. marts: Undervisning 3
Torsdag 12. marts: Studiegruppedag
Torsdag 19. marts: Undervisning 4
26. marts, 27. marts, 30. marts eller 1. april: Coaching
Torsdag 2. april: Undervisning 5
Torsdag 16. april: Undervisning 6
Torsdag 23. april: Undervisning 7
Torsdag 30. april: Studiegruppedag og vejledning
Torsdag 7. maj: Undervisning 8
Torsdag 30. april, torsdag 14. maj og fredag 15. maj: Vejledning

Aflevering af opgave: 1. juni kl. 12.00
Eksamen: 17. juni eller 18. juni
Anden coaching: 22. juni, 24. juni, 25. juni eller 26. juni.

Bemærk, at coachingen er af to x 1 times varighed og for den enkelte studerende vil ligge på en af de fire datoer i hh. marts og juni.

Underviser Henrik Stockfleth Olsen og Rikke Lawsen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201242173

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.700 kr.

Dato:

Torsdag d. 30. januar 2020 til Fredag d. 26. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V