Det personlige lederskab og forandring - Målrettet skoleledere - Campus Carlsberg

Beskrivelse

Få styrket dit personlige og faglige lederskab gennem en specifik uddannelse til skolelederjobbet.

Det personlige lederskab og forandring målrettet skoledere er det første obligatoriske grundmodul i den nye nationale diplomuddannelse i skoleledelse. Uddannelsen målretter skolelederens kompetencer til den meget komplekse opgave og det store ansvar, som følger med skolelederjobbet. Skoler er i dag store organisationer, der kræver viden om at lede pædagogisk, men også i forhold til økonomi, forvaltningsret, skolebestyrelsens rolle, målopfyldning mv.

På modulet Det personlige lederskab og forandring målrettet skoleledere får du viden til at kunne udvikle din ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling med udgangspunkt i skolelederens praksis.

Vi fokuserer på dig som menneske koblet med den ledelsesopgave, som du er sat til at forvalte og udføre, når du leder en skole. Det er en særlig opgave at lede en skole, da god skoleledelse spiller en afgørende rolle for elevernes undervisning, trivsel og faglige miljø blandt lærere og pædagoger. Derfor sætter vi også fokus på dine udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov, i relation til de udfordringer, der knytter sig til at være skoleleder i dag.

Læringsmål

Efter modulet skal den studerende have opnået:

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab.
- Teorier og metoder om kommunikation - og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis.
- Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab.
- Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab.
- Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter.
- Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet nuværende ledere - såvel med som uden personaleansvar. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor vi i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Startdato torsdag den 23.01.2020 kl. 09.00-15.00

Internat 24. februar og 25. februar 2020.

Undervisningsdatoer: 23.01, 06.02, 12.03, 26.03, 23.04, 30.04.2020

Studiegruppedatoer: 05.03, 02.04.2020

Vejledningsdatoer: 19.03, 14.05.2020

Afleveringsdato: 26.05.2020

Mundtlig eksamen uge 24

Underviser: annonceres senere


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201242174

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.200 kr.

Dato:

Tirsdag d. 21. januar 2020 til Søndag d. 12. juli 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V