Det personlige lederskab og forandring - Campus Carlsberg

Beskrivelse

Det personlige lederskab og forandring er det første obligatoriske grundmodul i Diplomuddannelsen i ledelse. På modulet får du viden til at kunne udvikle din ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Modulet Det personlige lederskab og forandring fokuserer på dig som menneske koblet med den ledelsesopgave du er sat til at forvalte og udføre. Der sættes fokus på dine udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov, i relation til de forandringer, der finder sted i din organisation og din omverden.

Vi modtager også tilmeldinger efter vores tilmeldingsfrist den 15. juni 2019. Det betyder at du stadigvæk har mulighed for at tilmelde dig de moduler du finder på vores hjemmeside. Findes modulet på hjemmesiden, er der plads.

Læringsmål

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

- Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab.
- Teorier og metoder om kommunikation - og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis.
- Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis.


Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

- Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab.
- Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.


Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

- Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab.
- Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter.
- Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet nuværende ledere - såvel med som uden personaleansvar. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor vi i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start tirsdag den 21. januar 2020 kl. 09.00 - 15.00

Internat 24. februar og 25. februar 2020

Undervisningsdatoer: 21.01, 04.02, 10.03, 24.03, 21.04, 28.04.2020

Studiegruppedatoer: 03.03, 31.03.2020

Vejledningsdatoer: 17.03, 12.05.2020

Afleveringsdato: 26.05.2020

Mundtlig eksamen uge 24

Underviser annonceres senere


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201242171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

16.200 kr.

Dato:

Tirsdag d. 21. januar 2020 til Tirsdag d. 26. maj 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V