Det personlige lederskab 1 + 2 - Talent for ledelse i Hillerød

Beskrivelse

Vi modtager også tilmelder efter vores tilmeldingsfrist den 1. december 2016. Står modulet på vores hjemmeside er der fortsat ledige pladser. Du kan tilmelde dig på www.ucc.dk.

Dette er første modul på -Talent for ledelse-, der er et nyt spor på diplomuddannelsen i ledelse, som er særligt målrettet dig, der gerne vil være leder. På -Talent for ledelse- udvikler vi sammen dit talent og ruster dig til ledelsesopgaven, og ved siden undervisningen får du coaching på din faglige og personlige udvikling på vej mod din første lederstilling.
Læs meget mere om Talent for ledelse på ucc.dk/talentforledelse

Modulet -Det personlige lederskab- består af de to dele "Professionelt lederskab" og "Lederkommunikation", der begge afsluttes med en eksamen.

Formålet med modulet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det personlige lederskabs forskellige ledelsesidentiteter og kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Du arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med en række teorier, strategier og metoder til belysning af det professionelle lederskab og lederskabets kommunikative dimensioner.

Hensigten er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske og kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som du er en del af.

Underviser:
annonceres senere

Indhold

Professionelt lederskab:
- Der fokuseres på, hvordan det professionelle lederskabs forskellige betydninger kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring.
- Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at iagttage og forstå egen ledelsespraksis i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige teoretiske perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis.
- Der arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om et kompetent professionelt lederskab og deres nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab.
- Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring.

Lederkommunikation:
- Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk, som i praksis, tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer.
- Der arbejdes med at udvikle de studerendes kommunikative kompetencer, til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening.
- Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og i forhold til områder for egen kommunikativ kompetenceudvikling.

Målgruppe

Dig, der er konsulent, koordinator, projektleder, ressourceperson m.m. og gerne vil være leder.

Tid

Undervisningstidspunkt kl. 9.00 - 14.30

Professionelt lederskab 2 - Det personlige lederskab - Undervisning, netværksgrupper, vejledning og coaching: 12.01, 26.01, 02.02, 23.02, 28.02.2016 / 02.03, 07.03, 09.03, 28.03.2016

Lederkommunikation 1 - Det personlige lederskab - Undervisning, netværksgrupper, vejledning og coaching:
06.04, 11.04, 20.04, 25.04, 27.04, 02.05.2016 / 04.05, 18.05, 22.06.2016

Bemærk, at den 23.02 og den 20.04 er der et fagligt arrangement på modulet fra kl. 14.30 - 17.00 for alle studerende på modulet. Det foregår i Hillerød.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

173616

ECTS-point: 

2 x 5 ECTS-point

Pris: 

18.240 kr.

Dato:

Torsdag d. 12. januar 2017 til Torsdag d. 22. juni 2017

Adresse:

Campus Nordsjælland,Carlsbergvej 14
3400 Hillerød