Design og håndværk

Beskrivelse

Begreberne håndværk og design defineres teoretisk i en moderne kontekst. Den studerende arbejder selvstændigt med designprocesser i et forløb, hvor der arbejdes såvel teoretisk som praktisk, og hvor arbejdet resulterer i en synopsis og et praktisk produkt. Processen kvalificeres ved at analysere historiske og/eller nutidige produkter og produktkulturer, hvor designproces, formgivning og æstetik indgår som centrale analyseparametre. Innovativ og entreprenant tænkning udfordres, når der arbejdes med analytiske og kritiske synsvinkler. De eksperimenterende processer perspektiveres ud fra synsvinklen form og funktion.

Læringsmål

Den studerende:
- kan håndtere og vurdere samspillet mellem håndværk og design i læringssammenhænge
- har indsigt i håndens arbejde i skolehistorisk kontekst
- har indsigt i forskellige teorier om håndværk
- har indsigt i forskellige teorier om designprocesser
- kan analysere komplekse designprocesser
- kan analysere og vurdere samspillet mellem produktets fremstillingsteknik, materiale, formsprog, betydning og funktion i forskellige kulturer
- kan reflektere over og tage stilling til samspillet mellem håndværk og design i
læringssammenhænge
- har færdigheder i forhold til eksperimentel brug af forskelligartede metoder, teknikker og
materialer
- har færdigheder i at kommunikere visuelt og rumligt via produkter med funktion

Målgruppe

Undervisere i faget håndværk og design.

Tid

Torsdage om formiddagen.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203698221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København