Design i praksis

Beskrivelse

VU203291703

Hvordan har vekselvirkningen mellem teknikker og materialer virket udviklende på design set i et historisk og etnografisk perspektiv? Vi går på opdagelse i kulturhistoriske teknikker, når hårde og bløde materialer bearbejdes. Fagets indhold og det praktiske arbejdes læringsform er et gennemgående tema.
Mål.
At deltagerne opnår kompetencer i at udvikle undervisning inden for området, hvor historiske og etnografiske teknikker erkendes og anvendes.

Adgangskrav
Kurset er en del af Almen uddannelse i sløjd.
Deltagelse forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde. Når du har tilmeldt dig kurset, bliver du bedt om at dokumentere, at du opfylder adgangskravet

Målgruppe

Undervisere i folkeskolen

Undervisere

Merete Weimann, lektor, cand.pæd
Lars Nilsson, lektor, cand. pæd.

Tid

09.09.20 kl. 8.00-12.30
16.09.20 kl. 8.00-12.30
23.09.20 kl. 8.00-12.30
30.09.20 kl. 8.00-12.30
07.10.20 kl. 8.00-12.30
21.10.20 kl. 8.00-12.30
28.10.20 kl. 8.00-12.30
04.11.20 kl. 8.00-12.30
11.11.20 kl. 8.00-12.30
18.11.20 kl. 8.00-12.30
25.11 20 kl. 8.00-12.30
02.12.20 kl. 8.00-12.30
09.12.20 kl. 8.00-12.30
samt 1,5 times vejledning

Varighed

60 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203291703

ECTS-point: 

2,32 ECTS-point

Pris: 

16.500 kr.

Dato:

Onsdag d. 9. september 2020 til Onsdag d. 9. december 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V