Den professionelles konsulents forankring

Beskrivelse

På modulet går vi i dybden med, hvad det vil sige at være konsulent, og hvilke handlemuligheder rollen rummer. Du bliver klogere på forskellige tilgange til at løse dine konsultative opgaver, herunder forskellige positioner, du kan indtage samt etiske overvejelser i forbindelse med din opgaveløsning. Undervejs træner vi brugen af de konkrete metoder og teknikker, du kan bruge i dit virke som konsulent, såsom spørgeteknikker, anerkendende kommunikation og positionering. Modulet sigter på at styrke dit grundlag som konsulent, øge dine kompetencer, og udvide din pallette for opgaveløsning.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere konsultative processer i såvel en lokal kontekst, som i et større organisatorisk perspektiv
- kan påtage sig et medansvar for en faglig begrundet håndtering og udvikling af konsultative processer på et professionelt etisk grundlag
- har viden om, hvordan valg af forskellige konsultative perspektiver og positioner får betydning for konsulentens personlige og professionelle tilgang og arbejdet med relationer
- har forståelse for konflikter og dilemmaer mellem konsulentens og forskellige projektaktørers syn på projektet.
- kan reflektere over forskellige konsulentopgavers præmisser, baggrund og kontekst.
- kan understøtte afdækning af problemdefinition og udviklingsønsker
- kan anvende og begrunde teorier i relation til egen udvikling som konsulent
- kan begrunde egne handlemuligheder i forhold til konsulentens konsultative perspektiver i sammenhængen mellem roller, positioner, etik og dilemmaer
- kan identificere, beskrive og analysere konsulentens konsultative problemstillinger i praksis.

Målgruppe

Ressourcepersoner: Vejledere, Spydspidser, Projektledere, Koordinatorer, Teamkoordinatorer, Faglige fyrtårne, Interne konsulenter

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.30
Undervisningsdage: 4/2, 4/3, 11/3, 15/4, 22/4 og 29/4
Studiegruppedage: 11/2 og 25/3
Vejledningsdage: 18/3 og 6/5


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211529221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
4 København