Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, VALLENSBÆK KOMMUNE

Læringsmål

Den studerende
- kan bidrage til udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud
- kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
- kan initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
- har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
- har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb
- har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer
- kan i samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
- kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
- kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Målgruppe

Modulet er tilrettelagt til og målrettet ansatte i Vallensbæk Kommune.

Tid

6.-7. marts / 25.-26. marts / 10.-11. april / 6.-7. maj / 27.-28. maj
Alle dage kl. 9.00-16.00
Vejledning samt prøve i juni.
Ændringer kan forekomme.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

191657

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Onsdag d. 6. marts 2019 til Fredag d. 28. juni 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V