Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, 4K - hold 7

Læringsmål

Den studerende
- kan bidrage til udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud
- kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
- kan initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
- har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
- har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb
- har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer
- kan i samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
- kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
- kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for og målrettet ansatte i Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tid

Undervisningsdatoer:
1/4, 2/4, 22/4, 23/4, 6/5, 7/5, 27/5, 28/5 2020
Alle dage kl. 08.30-16.00
Vejledning: 4. juni + 11. juni 2020
Opgaveaflevering: 22. juni 2020
Prøvedatoer: 29.-30. juni 2020
Ændringer kan forekomme.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

202326991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.800 kr.

Dato:

Onsdag d. 1. april 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V