Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Beskrivelse

Diplommodulet udvikler kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan bidrage til at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan. Målene er på baggrund af modulet, at kunne:
- bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.
- indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
- initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere.
- bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Indholdet i modulet:
- lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag.
- læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb.
- strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer.
- samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne.
- didaktisk tilrettelæggelse af et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner.

Læringsmål

Den studerende
- kan bidrage til udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud
- kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
- kan initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
- har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
- har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb
- har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer
- kan i samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
- kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
- kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring

Målgruppe

Pædagoguddannede medarbejdere, der har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Det kan fx være medarbejdere, der har en vis erfaring, har stor pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, eller som (sammen med lederen) bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer/forløb i institutionerne.

Tid

Mandage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203326221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København
2200 København N