Demenskursus for sosu-assistenter 1

Beskrivelse

Der er stadig ledige pladser på kurset.

Demens i et pleje-, behandlings- og rehabiliteringsperspektiv
Formålet med kursusforløbet er at give social- og sundhedsassistenter den nyeste viden om demens med henblik på at styrke, udvikle og kvalitetssikre egen praksis.
Kurset vil indeholde forskellige perspektiver på demensformer.
Der er et særligt fokus på de forskellige demensformers årsag, udvikling, symptomer, diagnostik, behandling og udviklingsfaser. Der vil igennem kurset være fokus på at styrke din evne til at reflektere over og omsætte din viden i praksis.
Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemført Nationalt Videnscenter for demens, e-learningsprogram ABC Demens, pleje og omsorg samt har kendskab til Tom Kitwood og personcentreret omsorg.
Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Hillerød Hjemmepleje.

Indhold

Indhold
Demensbehandling og dets organisering i Danmark
Folkesundhed, rehabilitering og det levede liv
Hjernen, neuroanatomi og neurofysiologi
Demensformer og deres årsag, udvikling, symptomer, diagnostik, behandling og udviklingsfaser
Kostens betydning for psykiske, fysiske og sociale aspekter ved demens
Fysisk aktivitet og træningsformer i relation til demens
Kommunikation
Rehabilitering og teknologiske hjælpemidler
Etik og jura
Palliation
Casearbejde

Undervisningens pædagogiske grundlag
Underviserne inddrager kursisternes faglighed og praksiserfaring med henblik på at facilitere omsætningen af kursets indhold til den daglige praksis i kursusforløbet.
Det er en forudsætning, at du som kursist arbejder selvstændigt med forberedelse til undervisningen og deltager aktivt i undervisningens refleksionsøvelser, gruppeøvelser og casearbejde.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter på plejehjem og plejecentre

Tid

Tirsdage 08:30-15:30 43-05 minus 51, 52 og 01


Praktiske oplysninger

Nummer: 

294332

Pris: 

10.850 Kr.

Dato:

Tirsdag d. 22. oktober 2019 til Tirsdag d. 28. januar 2020

Adresse:

UCC, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød