Danskkompetencer i det 21. århundrede - tidssvarende og engagerende mellemtrinsdansk

Beskrivelse

Kursusnummer: VU 195301

Bliv opdateret på danskfagets nyere tendenser og forskningsviden og få mulighed for at koble teorien om de 21. århundredes kompetencer med morgendagens praksis i mellemtrinnets danskundervisning.

Med fordybelse i Fælles Måls fire kompetenceområder bliver du inspireret til at tilrettelægge en tidssvarende, engagerende og differentiereret danskundervisning, der skaber aktive elever, som kan arbejde både kollaborativt, selvstændigt, kritisk, undersøgende og kreativt med inddragelse af de danskfaglige kompetencer.

Der veksles mellem oplæg, diskussion og deltagernes aktive medvirken ved afprøvning af forskellige danskfaglige metoder, og der er fokus på, at dette giver inspiration til at optimere og differentiere danskundervisningen, hvor alle elever oplever sig som værdifulde og aktive deltagere, og hvor eleverne får erfaringer med, at de danskfaglige kompetencer har relevans i verden uden for skolen.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet.

Undervisere

Lone Nielsen, adjunkt, cand.pæd. i didaktik (dansk)
Louise Rønberg, lektor, cand.mag.

Tid

14.01.19 kl. 9.00-15.00
15.01.19 kl. 9.00-15.00
16.01.19 kl. 9.00-15.00
17.01.19 kl. 9.00-15.00
18.01.19 kl. 9.00-15.00

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

195301

ECTS-point: 

1,10 ECTS-point

Pris: 

7.645 kr.

Dato:

Mandag d. 14. januar 2019 til Fredag d. 18. januar 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V