Dansk sprog og literacydidaktik

Beskrivelse

Ud fra alle sprogets facetter - fra hele tekster til sprogets mindste dele - har vi fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder. Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, som knytter sig til elevernes tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed. På modulet foretager vi systematiske analyser og vurderinger af tekster med relevans for danskundervisningen herunder mundtlige og skriftlige elevtekster, samt læremidler.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kolleger om
vurdering af læremidler og udvikling af undervisningen i sprog
- kan vurdere og begrunde didaktiske valg og sprog- og literacydidaktiske tilgange og metoder i
danskundervisningen
- kan vurdere og reflektere over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, som knytter
sig til elevernes tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion,
mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder
- har viden om sproget/tegn som system og sproget/tegn i brug, samt tegnets funktioner og
betydningspotentiale
- har indsigt i forskellige teorier om tilegnelse af sproglige og semiotiske kompetencer og om
sprogets/tegnets betydning for børns udvikling og læring
- kan foretage en systematisk sproglig analyse og vurdering af skrift- og talesprog med relevans
for danskundervisning i skolen
- kan foretage en systematisk multimodal analyse og vurdering af tekster med relevans for
danskundervisningen i skolen
- kan foretage en sprogbeskrivelse af tekster spændende fra hele tekster til sprogets mindste dele
ved brug af pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi.
- kan foretage en beskrivelse af multimodale tekster spændende fra hele tekster til brugen af
semiotiske ressourcer ved brug af pragmatik og semiotik
- kan analysere og vurdere elevproducerede tekster såvel mundtlige som skriftlige

Målgruppe

Dansklærere

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211730221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V