Dansk som andetsprogsvejledning

Beskrivelse

Hvordan sætter jeg min viden om dansk som andetsprog i spil, fx blandt mine kolleger?
Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende har stor viden om dansk som andetsprog, og vi giver jer redskaber til at vejlede andre inden for dansk som andetsprog.
Du lærer at vejlede andre, og du lærer at skabe en professionel hjælpesamtale, hvor du bringer den, du vejleder, i udvikling. Det kan være alt fra ekspertrådgivning til processer, hvor du som vejleder rammesætter læreprocesser for kolleger.
Gennem praktiske øvelser og teoretisk indføring i vejledningsteori bliver du i stand til at skabe faglig udvikling inden for dansk som andetsprog i egen praksis.

Læringsmål

Den studerende
- kan vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med
udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som
andetsprog.
- kan observere undervisningspraksis og elevdeltagelse som baggrund for vejledning
- kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger om dansk som andetsprog i forhold til
både forældre, kollegaer og ledelse med henblik på praksisudvikling
- kan reflektere over egen vejledningspraksis på baggrund af viden om vejledningsteori og
metode og grundlæggende principper for vejledning

Indhold

Vejledningsteori- og metoder.
Grundlæggende principper i vejledning.
Vejledningssamtalen og vejledningsprocessen.
Observation af andetsprogsundervisningen og elevforudsætninger som baggrund for vejledning.
Formidling af praksisnære og faglige problemstillinger om evaluering og undervisning i dansk som andetsprog i forhold til både kollegaer og ledelse.
Vejledning af kollegaer, ledelse og forældre i forbindelse med udvikling og organisering af sprogstimulering /undervisning i dansk som andetsprog.
Vejledning af kollegaer i evaluering af forskellige undervisningspraksisser

Målgruppe

Modulet er rettet mod lærere og pædagoger, der har taget 2 moduler inden for uddannelsesretningen,
har linjefag i dansk som andetsprog, har afsluttet 1. del af den 2-årige grunduddannelse i undervisning
af tosprogede elever eller har tilsvarende forudsætninger.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-12.30


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211612221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København