Dansk som andetsprogsvejledning

Beskrivelse

Jeg ved så meget om dansk som andetsprog, men hvordan sætter jeg denne viden i spil, fx blandt mine kolleger?
Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende har stor viden om dansk som andetsprog, og vi giver jer redskaber til at vejlede andre inden for dansk som andetsprog.
Du lærer at vejlede andre, og du lærer at skabe en professionel hjælpesamtale, hvor du bringer den, du vejleder, i udvikling. Det kan være alt fra ekspertrådgivning til processer, hvor du som vejleder rammesætter læreprocesser for kolleger.
Gennem praktiske øvelser og teoretisk indføring i vejledningsteori bliver du i stand til at skabe faglig udvikling inden for dansk som andetsprog i egen praksis.

Læringsmål

Den studerende
- kan vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som andetsprog.
- kan observere undervisningspraksis og elevdeltagelse som baggrund for vejledning
- kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger om dansk som andetsprog i forhold til både forældre, kollegaer og ledelse med henblik på praksisudvikling
- kan reflektere over egen vejledningspraksis på baggrund af viden om vejledningsteori og metode og grundlæggende principper for vejledning

Indhold

Vejledningsteori- og metoder.
Grundlæggende principper i vejledning.
Vejledningssamtalen og vejledningsprocessen.
Observation af andetsprogsundervisningen og elevforudsætninger som baggrund for vejledning.
Formidling af praksisnære og faglige problemstillinger om evaluering og undervisning i dansk som andetsprog i forhold til både kollegaer og ledelse.
Vejledning af kollegaer, ledelse og forældre i forbindelse med udvikling og organisering af sprogstimulering /undervisning i dansk som andetsprog.
Vejledning af kollegaer i evaluering af forskellige undervisningspraksisser

Målgruppe

Modulet er rettet mod lærere og pædagoger, der har taget 2 moduler inden for uddannelsesretningen, har linjefag i dansk som andetsprog, har afsluttet 1. del af den 2-årige grunduddannelse i undervisning af tosprogede elever eller tilsvarende.

Tid

Torsdage kl. 09.00-12.30


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201612171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V