Dansk som andetsprog i fagene

Beskrivelse

VU295024

Gennem en god sprogdidaktisk tilgang i fagene løftes alle, herunder de flersprogede elevers faglighed.
På kurset får du konkrete redskaber til at få alle elever med i din undervisning.

Deltagerne får konkrete redskaber til den gode undervisning, fx:
- at være tydelig i sin undervisning, med opstilling af sproglige og faglige læringsmål
- at støtte elevernes udvikling fra hverdagssprog til fagsprog på en systematisk måde
- at inddrage de flersprogede elevers flersproglige kompetencer på en meningsfuld måde.

Vi dykker med inddragelse af deltagernes egne praksiserfaringer ned i konkrete sprogpædagogiske aktiviteter, fokuserer på ordforråd og den sprogudviklende samtale i klassen.

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser, og deltagerne afprøver aktiviteter i egen klasse.
Mål - at deltagerne
- kan bruge sin nye viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogsdidaktik i egen praksis
- kan tilrettelægge sin fagundervisning ud fra en andetsprogspædagogisk vinkel og dermed fremme flersprogede elevers udbytte af undervisningen

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser flersprogede elever.

Undervisere

Helene Thiese, adjunkt
Charlotte Bie. lektor

Tid

11.09.2019 kl. 9.00-15.00
18.09.2019 kl. 9.00-15.00
25.09.2019 kl. 9.00-15.00
02.10.2019 kl. 9.00-15.00
09.10.2019 kl. 9.00-15.00

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

295024

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

7.950 kr.

Dato:

Onsdag d. 11. september 2019 til Onsdag d. 9. oktober 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V