Dansk og den skriftlige prøve - undervisning i at skrive sagtekster DUBLET

Eleverne skal i hele skoleforløbet undervises i at skrive sagtekster. De skal blive gode til at skrive i forskellige afsenderroller, med forskellige hensigter og til forskellige målgrupper og medier. Den kompetence skal eleverne bruge i livet uden for skolen – og vise til 9. klasse-prøven.

Eleverne skal hele skoleforløbet undervises i at skrive sagtekster. De skal blive gode til at skrive i forskellige afsenderroller, med forskellige hensigter og til forskellige målgrupper og medier. Den kompetence skal eleverne bruge i livet uden for skolen – og vise til 9. klasse-prøven.

Indhold:
• Hovedlinjer i arbejdet med sagtekster
• Opgaveformulering, der peger på den situation, eleverne skal forestille sig, at de skriver ind i
• Undervisning i skriveprocessens dele – med udgangspunkt i udvalgte opgaver
• Forslag til, hvordan du kan undervise eleverne i at forberede sig på at skrive en konkret tekst
• Eksempler på elevtekster
• Vejledning ud fra  konkrete steder i en tekst (kvaliteter, potentialer og svagheder)
• Generelle forhold, bl.a. afsnitsinddeling og -rækkefølge samt brug af kilder
• Vurderingskriterier
• Området Præsentation og evaluering

Mål
Du får:
• forslag til, hvordan du kan tilrettelægge undervisning i at skrive sagtekster, både korte og lidt længere, og hvordan du kan vise eleverne, at de kan overføre erfaringer fra arbejdet med den ene tekst til den næste.
• indblik i, hvordan du kan undervise i skriveprocessens dele, og forslag til, hvordan du kan tale med eleverne om vurderingskriterier.

Målgruppe
Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt læse- og danskvejledere.

CFU299008

Kursusdatoer

man 30/09/2019 - 09:00 til 15:00

CC (faglokale)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Bodil Nielsen

Lektor, ph.d.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Mandag d. 30. september 2019 kl. 9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC (faglokale)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1500,00 kr.

Kursusnr: 

299081