Dansk i 3.-6. klasse med Fælles Mål

Beskrivelse

Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så alle elever oplever sig som værdifulde og aktive deltagere, der udvikler deres danskfaglige kompetencer?

På kurset får du idéer til at tilrettelægge en læringsmålstyret undervisning, der skaber aktive elever, som er i stand til at læse, forstå, analysere, fortolke og skrive tekster, og som har lyst til at dele deres tanker om teksterne med andre.

Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med Fælles Mål og kompetenceområderne 'Læsning', 'Fremstilling', 'Fortolkning' og 'Kommunikation'. Desuden får du inspiration til, hvordan både lærer og elever kan følge og evaluere elevernes udbytte af såvel læste som skrevne tekster.

Målet er, at deltagerne udvikler kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i dansk, så den tilgodeser alle elever og tager afsæt i Fælles Mål.

Der veksles mellem oplæg, diskussion og deltagernes aktive medvirken ved afprøvning af forskellige danskfaglige metoder, og der er fokus på, at dette giver inspiration til at optimere og differentiere danskundervisningen.

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk i 3.-6. klasse.

Undervisere

Lone Nielsen, Adjunkt

Tid

10.01.2017 kl. 08.45-11.45
11.01.2017 kl. 08.45-14.45
12.01.2017 kl. 08.45-14.45
14.03.2017 kl. 08.45-14.45
15.03.2017 kl. 08.45-14.45

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

175301

Pris: 

7.050 kr.

Dato:

Tirsdag d. 10. januar 2017 til Onsdag d. 15. marts 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V