Børns sprogtilegnelse

Beskrivelse

Modulet giver dig viden om barnets kommunikative tilegnelse og udvikling. Med udgangspunkt i teorier og forskning samt sociale, kognitive og biologiske forudsætninger og faktorer i barnets sprogtilegnelsesproces, ser vi på danske børns sproglige udvikling. Undervisningen vil inddrage sprogets egenskaber og elementer samt de udfordringer, der kan være forbundet ved at skulle tilegne sig det danske sprog. Derudover vil forskellige perspektiver på vurderinger af børns sprogtilegnelse blive belyst.

Læringsmål

Den studerende
- kan anvende viden om nyere forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og -udvikling som ramme for planlægning af sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
- har indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
- kan reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
- kan indgå i samarbejde og dialog om dagtilbuddets sprogindsatser for alle børn, herunder
tosprogede, gennem indsigt i sprogets opbygning, herunder det danske sprog i forhold til andre sprog
- kan reflektere over tilgange og måder at evaluere børns sproglige udvikling og funktionelle
kommunikative kompetencer m.h.p. at identificere og begrunde behov for indsatser
- kan anvende viden om sproglige forudsætninger for læsning til at understøtte planlægning af sprogindsatser.

Målgruppe

Pædagoger, sprogvejledere/pædagoger, konsulenter og andet pædagogisk personale, der arbejder med børns sprog

Tid

Tirsdage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203551221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.<br />

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N