Børnelogopædisk praksis - børn med sproglige vanskeligheder

Beskrivelse

Kurset er praksisnært og fokuserer på sproglige vanskeligheder hos børn. Du vil få en grundig gennemgang og dybere forståelse af relevante børnelogopædiske testmaterialer. Derudover vil du få grundigt kendskab til evidensbaserede interventionsmetoder som benyttes i den børnelogopædiske praksis rettet mod børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Kurset er målrettet det børnelogopædiske arbejde og er i tråd med de udviklingstendenser der ses indenfor børnelogopædien.

Kurset vil bestå af en blanding af oplæg, gruppearbejde og praktisk afprøvning.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi
Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man er i gang med, eller har taget PD-modulet sproglige vanskeligheder.

Undervisere

Helle Hallenberg Hansen, lektor, cand. mag. i audiologopædi
Sahra Mengal, Cand. mag. i audiologopædi, Fagkoordinator i PPR Gribskov

Tid

01.11.2019 kl. 9.00-15.00
13.11.2019 kl. 9.00-15.00
25.11.2019 kl. 9.00-14.00

Varighed

17 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

295061

ECTS-point: 

0,62 ECTS-point

Pris: 

4.505 kr. + moms

Dato:

Fredag d. 1. november 2019 til Mandag d. 25. november 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V