Billedpædagogik, didaktik og formidling

Beskrivelse

På modulet arbejder vi praksisorienteret med udgangspunkt i teorier om æstetik, billedkunst, didaktik, læreprocesser og formidling. Målet er at kvalificere deltagerne til at kunne begrunde, udvikle, udøve og evaluere pædagogisk praksis i billedkunstundervisning og formidling af billedkunst.

Læringsmål

Den studerende
-kan udvikle billedkunstundervisning og formidling på et reflekteret pædagogisk og didaktisk
grundlag, rettet mod forskellige målgrupper
- kan tilrettelægge, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i billedkunst og visuel kultur
- kan indgå i samarbejde med relevante aktører om løsning af billedpædagogiske opgaver
- har indsigt i teorier om didaktik, læreprocesser og æstetik i et alment og et billedpædagogisk
perspektiv
- kan reflektere over historiske og aktuelle billedpædagogiske problemstillinger og strømninger
- har viden om, og produktive færdigheder i visuelle formidlingsformer
- har færdighed i at løse billedpædagogiske og formidlingsmæssige problemstillinger i et
samfundsmæssigt perspektiv

Målgruppe

Lærere, pædagoger, voksenundervisere, kunstformidlere

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211686221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København