Billedkunst

Beskrivelse

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne kompetencer til at varetage engageret, inspirerende og varieret undervisning i faget billedkunst

Indhold
På kurset kommer du som deltager til at arbejde praktisk med forskellige metoder til billedfremstilling. Vi arbejder med maleri, tegning, skulptur, installation, digitale billeder osv. Der kræves ikke forudgående kundskaber inden for billedfremstilling for at deltage. Det vigtigste er, at du har lyst til at udfordre din kreative side i forhold til at få erfaringer med forskellige metoder og materialer, der kan bruges i billedkunstundervisningen.
Herudover består kurset af oplæg og diskussioner om, hvad billedkunstfaget kan bidrage med i et dannelsesperspektiv, samt om forskellige måder at arbejde med billedkunstundervisning og billedkunstaktiviteter på.
Der vil løbende blive mulighed for at indtænke fagets metoder, teknikker og dannelsesaspekter i netop den undervisning, der er relevant for den enkelte kursusdeltager ¿ uanset hvilket klassetrin, man underviser på, og om man underviser i det obligatoriske fag eller i valgfaget.
I løbet af kurset udvikler deltagerne mindre billedkunstforløb, som løbende afprøves på egen skole med egne elever.

Målgruppe

Billedkunstlærere på alle klassetrin ¿ og pædagoger, der kan bruge faglige elementer fra billedkunst i den understøttende undervisning.

Undervisere

Per Bak Christensen, lektor - samt eventuelle gæstelærere.

Tid

28.08.2019, kl. 14.00-17.00
11.09.2019, kl. 14.00-17.00
25.09.2019, kl. 14.00-17.00
02.10.2019, kl. 14.00-17.00
23.10.2019, kl. 14.00-17.00
13.11.2019, kl. 14.00-17.00
04.12.2019, kl. 14.00-17.00
15.01.2020, kl. 14.00-17.00
05.02.2020, kl. 14.00-17.00
26.02.2020, kl. 14.00-17.00
11.03.2020, kl. 14.00-17.00
25.03.2020, kl. 14.00-17.00

Varighed

36 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

295058

ECTS-point: 

1,31 ECTS-point

Pris: 

9.740 kr.

Dato:

Onsdag d. 28. august 2019 til Onsdag d. 25. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V