Bevægelse, trivsel og sundhed

Beskrivelse

På modulet arbejdes med både teoretisk og praktisk læring i forhold til pædagogisk
arbejde med fokus på bevægelse, sundhed, trivsel og inkluderende læringsmiljøer.
Vi arbejder blandt andet med:

- fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel
- sundhed, bevægelse og trivsel i kulturelle og institutionelle sammenhænge
- visioner, mål, rum og rammer i sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv
- sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens/institutionens egne mål for
sundhed, bevægelse og trivsel
- metoder og modeller til implementering af arbejdet med sundhed, bevægelse og
trivsel i skolen.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle og implementere en kultur hvor bevægelse, trivsel og sundhed er en integreret del af skolens virke
- kan indgå i samarbejde om at skabe visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv
- har viden om skolens betydning for bevægelse, trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv
- har viden om betydningen af fysisk aktivitet i sammenhæng med sundhed og trivsel
- har indsigt i sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for sundhed, bevægelse og trivsel
- kan anvende og udvikle metoder og modeller til implementering af arbejdet med sundhed, bevægelse og trivsel i skolen.
- kan kombinere sundhedspædagogisk og didaktisk viden og perspektivere praksiserfaringer
- kan beskrive, analysere, vurdere og formidle relevante problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhed, trivsel og bevægelse

Målgruppe

Lærere, pædagoger og andre med relevante kompetencer, som fx varetager funktioner
Som; ressourceperson, koordinator og fagligevejleder. Samt pædagogisk personale i alle typer af institutioner der varetager opgaven som fx sundheds, bevægelse eller trivsels fagperson og vejleder.

Tid

Onsdage kl. 9.00-16.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

295682

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Onsdag d. 4. september 2019 til Fredag d. 31. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V