Bevægelse og læring

Beskrivelse

Modulet har særligt fokus på at arbejde med viden, færdigheder og udvikling af kompetencer

i forhold til den fysiske aktivitets betydning for læring og udvikling ¿ På modulet arbejdes med bevægelse og læring i kulturelle og institutionelle sammenhænge. Derudover er fokus på visioner, mål, rum og rammer i bevægelses- og læringsperspektiv samt metoder og modeller til implementering af inkluderende arbejde med bevægelse og læring i skoler/institutioner.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle og implementere en kultur hvor bevægelse samtænkes med skolens rammer, mål,
undervisning og daglige virke
- kan indgå i samarbejde om udvikling og anvendelse af rum og rammer i bevægelses- og
læringsperspektiv
- kan udvikle didaktiske metoder og modeller til implementering af inkluderende arbejde med
bevægelse og læring i skolen.
- har viden om evidensen bag fysisk aktivitets sammenhæng med læring og motivation
- har viden om bevægelse, idræt, læring og pædagogik i en samfundsmæssig og institutionel
kontekst
- kan kombinere faglig viden om bevægelse og bevægelseskvaliteter med pædagogisk og didaktisk
viden
- kan beskrive, analysere og vurdere læringssituationer og formidle relevante handlemuligheder
relateret til bevægelse

Målgruppe

Lærere og pædagoger eller andre der opfylder kravene til deltagelse på Diplomuddannelser

Tid

Onsdage kl. 09.00-16.00Praktiske oplysninger

Nummer: 

203743221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København
1799 København V