Behandlersygepleje Somatik

Beskrivelse

Baseret på Modul Rs23:Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering tilegner sig følgende kvalitifikationer:

Viden
- Har viden om teori og metoder i relation til undersøgelse, behandling, dokumentation og implementering i akutsygeplejepraksis
- Har viden om individuelle, organisatoriske, sygeplejefaglige og udviklingsbaserede perspektiver på behandling i akutsygepleje

Færdigheder
- Kan behandle specifikke afgrænsede problemstillinger ved velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande bl.a. i ortopædkirurgien, hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller.
- Kan vurdere samt anvende udviklings- og forskningsresultater med relevans for den akutte patients specifikke sundhedsproblemer og begrunde forslag til implementering i praksis
- Kan vurdere og formidle viden om metoder til undersøgelse og dokumentation i akutsygepleje
- Kan vurdere mulige effekter af udviklingstiltag

Kompetencer
- Kan i relevante samarbejder udvikle praksis for den akutte patient
- Tager ansvar for funktionen som behandlersygeplejerske i relation til velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande bl.a. i ortopædkirurgien samt vedr. hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller
- Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling i akut kontekst

Indhold

- Udviklings- og forskningsresultater relateret til konkret behandling i akutsygepleje
- Metoder til implementering og formidling af viden i akutsygepleje
- Metoder til undersøgelse, behandling og dokumentation i akut klinisk praksis
- Metoder til vurdering af effekt af udvikling i klinisk praksis

Fokus i modulet:
Modulet tager afsæt i den akutte patients sundhedsproblemer. Der sættes fokus på hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle den akutte pleje og behandling. Gennem tilegnelse af viden om akutsygepleje og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejder om akutsygepleje samt udvikling i praksis.
Modulets sigte er, at give sygeplejersken i den akutte modtagelse selvstændige kompetencer i forhold til velafgrænsede problemstillinger, med henblik på varetagelse af funktionen som behandlersygeplejerske. Der tages afsæt i behandlersygeplejerskens daglige funktioner og opgaver.
Behandlermodul i akutsygepleje er rettet mod sygeplejersker, der er ansat på fælles akutmodtagelser og akutklinikker. Behandlersygeplejersken opnår viden om triagering, visitering og behandling, på et kompetent niveau, der i videst mulig omfang sikrer patienterne rettidig og relevant behandling.
Undervisningen øger handlekompetence med træning i omsætning af viden i forhold til velafgrænsede problemstillinger indenfor akutte tilstande i bl.a. ortopædkirurgien, hud-, øre-næsehals- og øjenproblemer, på et kompetent niveau ud fra fælles udvalgte behandlingsprotokoller.

Målgruppe

Sygeplejersker med funktion på akutmodtagelse og akutklinik.

Tid

Fuldtidsstudie i ugerne 36, 38 og 40. Eksamen 2. februar 2021.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203839341

ECTS-point: 

5 ECTS-point - Modulet følger den nationale uddannelsesordning for akutsygeplejerskeuddannelse som udarbejdet i fællesskab og vedtaget af samtlige regioner i landet. Arbejdsbelastningen er 5 ECTS-point, som svarer til fuldtidsarbejde i 3,3 uger.

Pris: 

8.000 Kr.

Dato:

Mandag d. 31. august 2020 til Tirsdag d. 2. februar 2021

Adresse:

København
3400 Hillerød