Begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

Målgruppe
Engelsk-, fransk- og tysklærere i begynderundervisningen

Undervisere
Annette Søndergaard Gregersen, lektor, ph.d., Jette von Holst, lektor, cand.mag. og  Hanne Thomsen, lektor, cand.pæd.

Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for.

Kursets formål er at kursisterne udvikler færdigheder til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle begynderundervisning i engelsk, tysk eller fransk, der kobler ny begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen.

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser og hands-on aktiviteter.

Kurset introducerer til undervisningsforløb og -materialer, der er udviklet i et samarbejde mellem fremmedsprogslærere, undervisere fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole og afprøvet i mange klasser over hele landet. Materialet er tilgængeligt på
www.tidligeresprogstart.ku.dk

CFU209070

Kursusdatoer

ons 02/09/2020 - 09:00 til 15:00

CC (faglokale)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Hanne Thomsen

lektor ved UCC

Jette von Holst-Pedersen

Lektor, cand. mag., master i fremmedsprogspædagogi

Annette Søndergaard Gregersen

Lektor

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 2. september 2020 kl. 9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Adresse

CC (faglokale)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

875,00 kr.

Kursusnr: 

209070