Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

Beskrivelse

Børn lærer fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for. Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne implementere forandringsprocesser med afsæt i egne praksiserfaringer og på basis af en forskningsbaseret viden om tidlig sprogstart i engelsk, fransk og tysk og flersprogethed. Modulet henvender sig til lærere og pædagoger i skolen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk, der udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle i fremmedsprogsundervisningen en flersprogethedsdidaktik, der tager højde for dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og bygger på elevernes samlede sproglige og kulturelle ressourcer
- kunne initiere forandringsprocesser samt forankre en begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

Viden
- have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om begynderdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
- have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
- have viden om og indsigt i teorier om praksisnær professionsudvikling
- have viden om og kendskab til læremidler herunder digitale læremidler til at optimere lærings- og samarbejdsprocesser.

Færdigheder
- kunne begrundet planlægge og beskrive en læringsmålsbevidst begynderundervisning, der tager udgangspunkt i et kognitivt læringssyn, et kommunikativt sprogsyn, et dynamisk kultursyn og en anvendelsesorienteret pædagogisk tilgang
- kunne begrundet planlægge og beskrive en flersprogethedsdidaktik, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle og den samfundsmæssige flersprogethed i den tidlige sprogstart
- kunne implementere forandringsprocesser i skolens praksis
- kunne analysere, udvælge og anvende læremidler til begynderundervisningen herunder digitale redskaber.

Målgruppe

Fremmedsprogslærere og lærere i dansk som andet sprog

Tid

Tirsdage kl. 13.00-17.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211218221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København