Basismodul i akutsygepleje

Beskrivelse

Modulet er baseret på Modul Rs24: Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov.

Læringsmål

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

Viden
- Viden om og forståelse for almindeligt forekommende tilstande hos den akutte patient
- Viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af akutsygepleje

Færdigheder
- Kan tolke almindeligt forekommende tilstande ved undersøgelser, som f.eks EKG og A-punktur, og kan handle denne viden
- Kan formidle skriftligt og begrunde problemstillinger og udviklingsbehov relateret til akutsygepleje i klinisk praksis
- Kan anvende individuelle, organisatoriske og professionsfaglige perspektiver i vurderingen af behov for udvikling af akutsygepleje
- Kan søge, vurdere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter samt konkret sygepleje relateret til akutte patienters specifikke sundhedsproblemer

Kompetencer
- Kan identificere og begrunde udviklingsbehov samt konkrete tiltag
- Kan identificere og handle på livstruende tilstande hos den akutte patient
- Kan udvikle egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov

Indhold

Indholdet er bestemt af studieordningen for de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt den Nationale ramme for uddannelsen og tager afsæt i behov hos den patientgruppe, der mødes af akutsygeplejersker, samt akutsygeplejerskers opgaver i forbindelse med varetagelse af disse behov.

- Specifikke akutte sundhedsproblemer i relation til bl.a. hjerte, lunge, nyre urinveje, forgiftninger, forvirringstilstande, geriatriske patienter og misbrugere
- Professionelle metoder til afhjælpning af dysfunktion i forhold til bl.a. ABCDE-vurdering af vejrtrækning, cirkulation, organdysfunktioner og skader
- Metoder til afdækning af udviklingsbehov, med fokus på refleksion som metode
Kendskab til kliniske retningslinjer og systematisk litteratursøgning og vurdering ved udvikling i forhold til problemstillinger i det akutte felt.

Fokus i modulet
Modulet sætter fokus på at øge deltagernes handlekompetencer i forhold til at kunne identificere, intervenere og indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med den akut kritisk syge patient i centrum i forhold til grundlæggende problemstillinger i akutmodtagelse. Der er fokus på faktaviden og casebaseret dialogundervisning efterfulgt af individuel refleksion samt simulatortræning.

Modulet er planlagt med sigte på sygeplejersker, ansat i akutafdeling/fælles akut modtagelse/fælles akutafdeling/akutmodtagelse, med dansk autorisation og mindst 2 års erfaring som sygeplejerske heraf 1 års erfaring inden for det akutte område. Den studerende kvalificerer sine kompetencer på akutområdet ved at sætte fokus på observation, vurdering og analyse af patienter med akutte lidelser samt adækvat handling i forhold til dette. Gennem fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, kommunikation samt roller i det akutte team har du, som studerende, mulighed for at udvikle dine forudsætninger for at sikre det gode patientforløb.

Målgruppe

Sygeplejersker med funktion på akutmodtagelser og akutklinikker.

Tid

Modulet foregår i ugerne 44, 46 og 48, og har i alt 12 fremmødedage. Eksamen 10. december. Modulet er planlagt ud fra den Nationale ramme for uddannelsen, i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Center for HR, Uddannelsesenheden i RegionH og en arbejdsgruppe bestående af ekspertsygeplejersker i det akutte felt, i tæt samarbejde med styregruppen for akutuddannelse i Region Hovedstaden.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

204814341

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

8.000 Kr.

Dato:

Mandag d. 26. oktober 2020 til Torsdag d. 10. december 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
1799 København V