Andetsprogspædagogik

Beskrivelse

Hvordan tilrettelægger vi en god sprogundervisning/sprogstimulering for flersprogede børn, unge og voksne?
På baggrund af teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogsudvikling arbejder vi med forskellige metodiske tilgange i forhold til deltagernes praksis. Der er særlig fokus på kommunikativ sprogpædagogik og sproglig stilladsering. Deltagerne udvikler andetsprogspædagogiske metoder i forhold til egen målgruppe.

Læringsmål

Den studerende
- kan reflektere over, træffe, og begrunde pædagogiske valg på baggrund af viden om andetsprogsdidaktik og -pædagogik
- kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
- kan varetage sprogstimulering og/ eller sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge
- kan understøtte udvikling af børns, unges og voksnes kommunikative færdigheder: lytte, tale, læse og skrive på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
- kan inddrage børns, unges og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter
- kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Indhold

Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv.
Sprogstimulering og sprogundervisning.
Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv.
Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed.
De kommunikative færdigheder: lytte og tale.
De kommunikative færdigheder: læse og skrive.
Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-12.30


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201610171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V