Andetsprogspædagogik

Beskrivelse

Hvordan tilrettelægger vi en god sprogundervisning/sprogstimulering for flersprogede børn, unge og voksne?
På baggrund af teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogsudvikling arbejder vi med forskellige metodiske tilgange i forhold til deltagernes praksis. Der er særlig fokus på kommunikativ sprogpædagogik og sproglig stilladsering. Deltagerne udvikler andetsprogspædagogiske metoder i forhold til egen målgruppe.

Læringsmål

Den studerende
- har viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
- har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
- kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

Indhold

Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv.
Sprogstimulering og sprogundervisning.
Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv.
Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed.
De kommunikative færdigheder: lytte og tale.
De kommunikative færdigheder: læse og skrive.
Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne.

Tid

Torsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

172632

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.750 kr.

Dato:

Onsdag d. 1. februar 2017 til Lørdag d. 17. juni 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V