Netundervisning

Netundervisning

Professionshøjskolen UCC har fra 2001 arbejdet med at udvikle netbaseret efteruddannelse.

Vi kan delvis tilbyde netbaserede AMU-uddannelser, hvis man som en hel institution eller kommune rekvirerer et af nedenstående kurser:

 • Samspil og relationer for dagplejere og pædagogmedhjælpere
 • Samspil og relationer for plejefamilier
 • Børns leg
 • Leg med sprog
 • Børns kompetenceudvikling
 • Interkulturel Pædagogik
 • Børn og Natur
 • Forældresamarbejde
 • Risikobørn
 • Pædagogmedhjælpere i Daginstitutioner (3-ugerskursus)
 • Arbejdet med sårbare og udsatte børn
 • Pædagogiske Læreplaner
 • Dokumentation og evaluering