Plejefamilier

På denne side finder du kurser specielt tilrettelagt for plejefamilier. Der er grundkurser for plejefamilier, netværksplejefamilier, aflastningsplejefamilier samt en række temakurser. I øjeblikket udbyder vi PUP-uddannelsen, som er en grundig uddannelse, der er sammensat af flere AMU-mål. Læs om PUP under 'AMU' her på siden.

Grundkurser for plejefamilier

Der findes en række grundkurser, som er obligatoriske for at blive godkendt som plejefamilie, hvad enten det er som konkret eller generelt godkendt plejefamilie, netværksplejefamille eller aflastningsfamilie. Husk at tjekke med den anbringende kommune om de vil betale kurset. Dette er et krav for tilmelding. 

Temakurser for plejefamilier

Nedenfor er en række temakurser, som er relevante for det at arbejde som plejefamilie.

 • Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
 • Anbragte børns udvikling
 • Arbejde med plejebørn i puberteten
 • Arbejdet med anbragte børns livshistorie
 • Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge
 • Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
 • Børn og seksualitet
 • Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser
 • Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
 • Familieplejeren som deltager i supervision
 • Flerkulturelle kompetencer i familieplejearbejdet
 • Netværksanbringelser
 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • Opsporing af selvskadende adfærd
 • Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
 • Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje
 • Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
 • Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
 • Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje
 • Udviklingshæmmede med autisme