Akutsygepleje i Psykiatrien II - behandlermodul

Beskrivelse

Der er ikke flere ledige pladser på modulet.

Akutsygepleje i Psykiatrien II består af 2 moduler:
Modul Rs23: Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering samt Modul Rs24: Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov.

Læringsmål

Modul Rs23: Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering:
Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering, er det målet at den studerende:

Viden
- Har viden om og forståelse for psykiatriske patienters specifikke og komplekse sundhedsproblemer
- Har viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis i psykiatrisk kontekst

Færdigheder
- Kan formidle, begrunde og argumentere for problemstillinger og udviklingsbehov relateret til en konkret klinisk praksis i psykiatrisk kontekst
- Kan anvende individuelle, organisatoriske og professionsfaglige perspektiver og selvstændigt vurdere behov for udvikling af praksis rettet mod patienter i Region Hovedstadens Psykiatri
- Kan søge, vurdere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter relateret til gruppens specifikke sundhedsproblemer

Kompetencer
- Kan selvstændigt vurdere og begrunde udviklingsbehov og mulige tiltag
- Kan selvstændigt udvikle egen praksis med afsæt i identificerede udviklingsbehov

Modul Rs24: Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov
Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering, er det målet at den studerende:

Viden
- Har viden om og forståelse for den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
- Har viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis

Indhold

- Udviklings- og forskningsresultater relateret til psykiatriske patienters specifikke sundhedsproblemer
- Metoder til implementering og formidling af viden i psykiatrisk klinisk praksis
- Metoder til undersøgelse og dokumentation i psykiatrisk klinisk praksis
- Metoder til vurdering af effekt af udvikling i psykiatrisk klinisk praksis

Tid

11. september - 20. december 2019. Specifikke datoer oplyses senere.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

294888

Pris: 

Oplyses senere

Dato:

Onsdag d. 11. september 2019 til Fredag d. 20. december 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
2200 København N