Studiestart

På akademiuddannelsen i ungdomspædagogik og socialpædagogik starter modulerne i august og februar.

I foråret 2017 udbydes modulerne 2-6 på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. Undervisningen starter i uge 6 og slutter med eksamen i uge 24.

  • Modul 2: Pædagogisk sociologi udbydes tirsdag.
  • Modul 3: Pædagogisk psykologi udbydes torsdag.
  • Modul 4: Pædagogisk antropologi udbydes mandag.
  • Modul 5: Pædagogisk udviklingsarbejde udbydes tirsdag.
  • Modul 6: Afgangsprojekt udbydes mandag.

Det er muligt at starte uddannelsen med modul 2.

Det er muligt at kombinere flere moduler ad gangen, således at uddannelsen kan tages på kortere tid, fx to moduler pr. semester (studiet færdiggøres på 1½ år) – eller som heltidsstudie med tre moduler pr. semester, hvor uddannelsen færdiggøres på ét år. På heltidsstudiet kan man få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), såfremt man er i arbejde ved studiestart.

Nedenfor kan du se det samlede udbud på akademiuddannelserne: