Modul: Pædagogiske aktiviteter

Modulet udbydes ikke i foråret 2020.

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne begrunde og gennemføre en pædagogisk aktivitet i samarbejde med deltagerne
  • kunne udvikle aktiviteter i forhold til deltagerforudsætninger og kontekst.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have indsigt i pædagogiske aktiviteter
  • have viden om betydningen af inddragelse af deltagerne i valg og planlægning af aktiviteter
  • have viden om planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter.

Færdigheder

  • kunne udvikle og anvende aktiviteter i en inkluderende praksis
  • kunne vurdere og begrunde aktiviteters relevans for målgruppens deltagelsesmuligheder.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.